Metody szukania wody

Metody szukania wody

Szukanie wody różdżką, czy metody geofizyczne potwierdzone naukowo i stosowane na całym świecie przez geologów. Dwie najbardziej sprawdzone i popularne metody

 

Sondowanie elektrooporowe

 

Sondowanie elektrooporowe polega na określeniu oporności gruntu w pionowym profilu głębokościowym punktu pomiarowego. Wykorzystywane są cztery elektrody: 2 zasilające (zewnętrzne), 2 pomiarowe (wewnętrzne), rozmieszczone w konfiguracji zgodnej z techniką pomiarową. Wynikiem badań jest profil geoelektryczny, z którego później wyznaczamy profil geologiczny w zadanym punkcie.

Tomografia elektrooporowa

 

Tomografia elektrooporowa (obrazowanie elektrooporowe) stanowi połączenie dwóch klasycznych metod: profilowania i sondowania elektrooporowego. Elektrody rozmieszczone są równomiernie wzdłuż profilu. Aparatura wybiera odpowiednie elektrody, dokonując pomiarów równoważnych serii sondowań (punkty odniesienia przesuwające się wzdłuż profilu). Wynikiem pomiarów jest dwuwymiarowy przekrój opornościowy.