Start

Szukanie wody

metoda tomografii elektrooporowej

Szukanie wody pod studnie

Zajmujemy się profesjonalnymi badaniami geofizycznymi, celem ustalenia warstw wodonośnych metodą tomografii elektrooporowej. Tomografia elektrooporowa jest jedną z najlepszych metod szukania wody potrafiących oszacować gdzie należy wykonać wiercenie studni. Własna studnia głębinowa to całkowita niezależność od zakładów wodociągowych. Kopanie studni to już nie tylko moda ale rodzaj oszczędności, gdyż m3 wody kosztuje około 10 groszy. Jest to bardzo atrakcyjna cena. Dlatego też znajomość profilu geologicznego ( na którym mamy wyznaczone głębokości występowania poszczególnych warstw i ich miąższości) jest niezbędna na etapie projektu prac geologicznych na wykonanie otworu studziennego. Studnie głębinowe są coraz bardziej popularne na polach pod deszczownie do warzyw, oraz nawadnianie kropelkowe owoców oraz innych produktów rolnych.

Działamy na terenie całej Polski.

Szukanie wody na działce

Coraz wiecej ludzi decyduje się na studnie na swoich działkach. Studnia na działce, polu wpływa niewątpliwie na zmniejszenie opłat za użytkowanie wody. Nie każda działka ma bezpośredni dostęp do wodociągów i trudno jest określić czy w najbliższej przyszłości będzie miała. Jeżeli działka jest w atrakcyjnym miejscu i jedyny problem stanowi brak podłączenia do sieci wodociągowej to wraz z budową domu, należało by również wybudować własne ujęcie wody.

Wielu ludzi decyduje się na kopanie studni będąc już podłączonym pod system wodociągów miejskich, chociażby po to, żeby podlewać swój ogród co w sezonie wiosenno-letnim jest nie małym wydatkiem. Poszukiwanie wody na działce metodą tomografii elektrooporowej powinno odbywać się przed odwiertami próbnymi, które już powodują ingerencję na działce a badania geofizyczne są nieinwazyjne.

CEL I ZAKRES WYKONYWANYCH BADAŃ
W poszukiwaniu warstw piaszczysto-żwirowych (przepuszczalnych, zawodnionych) lub innych skał zawodnionych najskuteczniejszą metodą jest tomografia elektrooporowa (ERT). Jest to badanie geofizyczne polegające na rozwinięciu kabli na długości 200, 300 lub 400 m, podłączeniu do nich elektrod co 5 m i wytworzeniu sztucznego pola elektrycznego. Jest to pomiar ciągły o dobrej rozdzielczości ukazujący cały obraz warstw ziemi badanego terenu do 75 m głębokości.

Występujące warstwy wodonośne (np. pokłady piaszczysto-żwirowe, utwory kredowe czy jurajskie) charakteryzują się wyższymi oporami elektrycznymi np. 80-280 Ohm, w odniesieniu do glin i iłów, które są warstwami nieprzepuszczalnymi, posiadającymi opór do 80 Ohm. Dzięki badaniu możliwe jest wykrycie warstw wodonośnych, pozwalające na określenie głębokości wiercenia i miejsca posadowienia filtra szczelinowego.

Bezpośrednio po pomiarze pokazujemy wstępne wyniki, a kompletne opracowanie wysyłamy pocztą lub e-mailem w ciągu 2-3 dni.

Przykładowe wyniki tomografii elektrooporowej

Poszukiwanie wody

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego. Odpowiemy na wszystkie Państwa pytania.

tel. 601 921 922